Chemické látky

Sekcia obsahuje v abecednom poradí usporiadané chemické látky:
  • s údajmi podľa kariet bezpečnostných údajov
  • s prehľadným filtrovaním jednotlivých vlastností chemických látok
  • s možnosťou tlače vybraných údajov o chemických látkach
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP