Začínajúce na písmeno B

Názov chemickej látky Skupenstvo
1,2,3-Benztriazol   pevné
Benzaldehyd   kvapalné
Benzén   kvapalné
Benzoan amónny   pevné
Benzylalkohol   kvapalné
Bifenyl   pevné
Bór   pevné
Bróm   kvapalné
Brómbenzén   kvapalné
Bromičnan draselný   pevné
Bromičnan sodný   pevné
Bromid draselný   pevné
Bromid lítny   pevné
Bromid vápenatý hydrát   pevné
Bromoform   kvapalné
Bromovodík   plynné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP