Začínajúce na písmeno C

Názov chemickej látky Skupenstvo
Citran horečnatý   pevné
Čpavok bezvodný/Amoniak bezvodný   plynné
Cyklohexán   kvapalné
Cyklohexanol   kvapalné
Cyklohexanón   kvapalné
Cyklohexén   kvapalné
Cyklohexylamín pre syntézu   kvapalné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP