Začínajúce na písmeno CH

Názov chemickej látky Skupenstvo
Chlór   plynné
Chlórbenzén   kvapalné
Chlordifluormetán   plynné
Chlorečnan draselný   pevné
Chlorečnan sodný   pevné
Chlóretán   plynné
Chlorid amónny   pevné
Chlorid bárnatý dihydrát   pevné
Chlorid boritý   plynné
Chlorid cézny   pevné
Chlorid chromitý hexahydrát   pevné
Chlorid cínatý dihydrát   pevné
Chlorid ciničitý   kvapalné
Chlorid draselný   pevné
Chlorid fosforečný   pevné
Chlorid hlinitý hexahydrát   pevné
Chlorid horečnatý hexahydrát   pevné
Chlorid lítny   pevné
Chlorid manganatý dihydrát   pevné
Chlorid meďnatý dihydrát   pevné
Chlorid meďný   pevné
Chlorid nikelnatý hexahydrát   pevné
Chlorid olovnatý   pevné
Chlorid ortuťnatý   pevné
Chlorid rutenitý hydrát   pevné
Chlorid uhličitý   kvapalné
Chlorid vápenatý bezvodý práškový   pevné
Chlorid železnatý tetrahydrát   pevné
Chlorid zinočnatý   pevné
Chlórmetán   plynné
Chlórnan sodný   kvapalné
Chloroform   kvapalné
Chlorovodík   plynné
Chlórtrifluóretylén   plynné
Chróman draselný   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP