Začínajúce na písmeno D

Názov chemickej látky Skupenstvo
1,2-Dichlóretán   kvapalné
1,4-Dichlorbenzen   pevné
1,4-Dioxán   kvapalné
Diacetyl pre syntézu   kvapalné
Dibenzylsulfoxid pre syntézu   pevné
Dichlórmetán   kvapalné
Dichróman draselný   pevné
Dietylamín   kvapalné
Dietylénglykol   kvapalné
Difenylamín   pevné
Dimetylsulfid pre syntézu   kvapalné
Dimetylsulfoxid   kvapalné
Disíran draselný   pevné
Disiričitan draselný   pevné
Disiričitan sodný   pevné
Ditioničitan sodný   pevné
Dusičnan amónny   pevné detail 
Dusičnan bárnatý   pevné
Dusičnan bizmunitý   pevné
Dusičnan ceritý hexahydrát   pevné
Dusičnan draselný   pevné
Dusičnan hlinitý nonahydrát   pevné
Dusičnan horečnatý hexahydrát   pevné
Dusičnan kademnatý tetrahydrát   pevné
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát   pevné
Dusičnan meďnatý trihydrát   pevné
Dusičnan olovnatý   pevné
Dusičnan ortuťnatý monohydrát   pevné
Dusičnan sodný   pevné
Dusičnan strieborný   pevné
Dusičnan vápenatý tetrahydrát   pevné
Dusičnan zinočnatý hexahydrát   pevné
Dusík stlačený (plyn)   plynné
Dusitan draselný   pevné
Dusitan sodný   pevné
Dvojchróman sodný dihydrát   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP