Začínajúce na písmeno F

Názov chemickej látky Skupenstvo
1,2-Fenyléndiamín pre syntézu   pevné
Fenol   pevné
Fluorid amónny   pevné
Fluorid boritý   plynné
Fluorid draselný   pevné
Fluorid sodný   pevné
Fluorid vápenatý   pevné
Formaldehyd 37 %   kvapalné
Formamid   kvapalné
Fosfín   plynné
Fosforečnan trojdraselný trihydrát   pevné
Fuchsín bázický   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP