Začínajúce na písmeno G

Názov chemickej látky Skupenstvo
Glycerolfosfát sodný hydrát   pevné
Grafit jemný   pevné