Začínajúce na písmeno H

Názov chemickej látky Skupenstvo
1-hexén   kvapalné
Hélium   plynné
Hexametyléntetraamín pre syntézu   pevné
Hexán   kvapalné
Hydrazíniumdichlorid   pevné
Hydrochinon   pevné
Hydrogéncitrát dvojamónny   pevné
Hydrogéndifluorid amónny   pevné
Hydrogénsíran sodný monohydrát   pevné
Hydrogénuhličitan amónny   pevné
Hydrosíran draselný   pevné
Hydroxid bárnatý oktahydrát   pevné
Hydroxid draselný   pevné detail 
Hydroxid lítny monohydrát   pevné
Hydroxid sodný   pevné
Hydroxid strontnatý oktahydrát   pevné
Hydroxid vápenatý   pevné
Hydroxidooctan hlinitý   pevné
Hydroxylamin hydrochlorid   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP