Začínajúce na písmeno J

Názov chemickej látky Skupenstvo
Jodičnan draselný   pevné
Jodičnan sodný   pevné
Jodid draselný   pevné
Jodid sodný   pevné
Jodistan draselný   pevné
Jodistan sodný   pevné
Jodoform   pevné