Začínajúce na písmeno K

Názov chemickej látky Skupenstvo
Kadmium   pevné
Karbamát amónny   pevné
Karbid vápenatý   pevné
Kyanid draselný   pevné
Kyanid meďný   pevné
Kyanid sodný   pevné
Kyselina adipová   pevné
Kyselina akrylová   kvapalné
Kyselina amidosírová   pevné
Kyselina benzoová   pevné
Kyselina boritá   pevné
Kyselina bromovodíková 47 %   kvapalné
Kyselina chloristá 60 %   kvapalné
Kyselina chloristá 70 %   kvapalné
Kyselina chlorovodíková 25 %   kvapalné
Kyselina chlorovodíková 30/33 %   kvapalné
Kyselina chlorovodíková 32 %   kvapalné
Kyselina chlorovodíková, dymivá, 37 %   kvapalné
Kyselina citrónová bezvodá   pevné
Kyselina dusičná   kvapalné
Kyselina flourovodíková 38 - 40 %   kvapalné
Kyselina fosforenčná 85 %   kvapalné
Kyselina fosforenčná 99 % kryštalická   pevné
Kyselina jodistá   pevné
Kyselina jodovodíková 57 %   kvapalné
Kyselina mravčia   kvapalné
Kyselina octová 96 %   kvapalné
Kyselina pikrová   pevné
Kyselina propionová   kvapalné
Kyselina salicylová   pevné
Kyselina seleničitá   pevné
Kyselina sírová   kvapalné
Kyselina sorbová   pevné
Kyselina šťavelová dihydrát   pevné
Kyselina stearová   pevné
Kyselina sulfanilová   pevné
Kyselina tioglykolová   kvapalné
Kyselina trichlóroctová   pevné
Kyslík plynný   plynné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP