Začínajúce na písmeno O

Názov chemickej látky Skupenstvo
1-Oktanol   kvapalné
1-Oktanol pre syntézu   kvapalné
Octan amónny   kvapalné
Octan kademnatý dihydrát   pevné
Octan kobaltnatý tetrahydrát   pevné
Octan olovnatý trihydrát   pevné
Octan ortuťnatý   pevné
Olovo hrubý prášok   pevné
Ortuť   kvapalné
Oxalát dvojamónny monohydrát   pevné
Oxid antimonitý   pevné
Oxid chloričitý   pevné
Oxid chrómový   pevné
Oxid ciničitý   pevné
Oxid dusičitý   plynné
Oxid dusnatý   plynné
Oxid dusný   plynné
Oxid fosforečný   pevné
Oxid horečnatý ľahký   pevné
Oxid kademnatý   pevné
Oxid lantanitý   pevné
Oxid manganičitý   pevné
Oxid meďnatý   pevné
Oxid meďný   pevné
Oxid molybdénový   pevné
Oxid nikelnatý čierny   pevné
Oxid olovičitý   pevné
Oxid olovnatý žltý   pevné
Oxid ortutnatý červený   pevné
Oxid ortuťnatý žltý   pevné
Oxid osmičelý   pevné
Oxid siričitý   plynné
Oxid strieborný   pevné
Oxid uhličitý   plynné
Oxid uhoľnatý   plynné
Oxid vanadičný   pevné
Oxid vápenatý   pevné
Oxid zinočnatý   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP