Začínajúce na písmeno P

Názov chemickej látky Skupenstvo
1-Propanol   kvapalné
2,3-Pentándión pre syntézu   kvapalné
Parafín kvapalný   kvapalné
Peroxid bárnatý   pevné
Peroxid sodný   pevné
Peroxoboritan sodný trihydrát   pevné
Peroxodisíran amónny   pevné
Peroxodisíran draselný   pevné
Peroxodisíran sodný   pevné
Peroxodisulfát amónny   pevné
Peroxodisulfát draselný   pevné
Petrolej   kvapalné
Petroléter teplota varu približne 40 °C   kvapalné
Petroléter, teplota varu 100 – 140 °C (ropný benzín)   kvapalné
Petroléter, teplota varu 50 – 70 °C   kvapalné
Pilokarpín hydrochlorid   pevné
Prokaín hydrochlorid   pevné
Propán   plynné
Propylén   plynné
Pyridín   kvapalné
Pyrogallol   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP