Začínajúce na písmeno Q

Názov chemickej látky Skupenstvo
Quercetín   pevné