Začínajúce na písmeno R

Názov chemickej látky Skupenstvo
Resorcinol   pevné