Začínajúce na písmeno S

Názov chemickej látky Skupenstvo
Salicylan sodný   pevné
Selenovodík   plynné
Silán   plynné
Síra   pevné
Síran amónny   pevné
Síran ceričitý tetrahydrát   pevné
Síran draselný extra čisté kryštály   pevné
Síran draselný prášok   pevné
Síran hlinitý oktadekahydrát   pevné
Síran kobaltnatý heptahydrát   pevné
Síran meďnatý   pevné
Síran meďnatý pentahydrát   pevné
Síran nikelnatý hexahydrát   pevné
Síran olovnatý   pevné
Síran ortuťnatý   pevné
Síran strieborný   pevné
Síran železitý hydrát   pevné
Síran železnato-amónnny hexahydrát   pevné
Síran železnatý heptahydrát   pevné
Síran zinočnatý heptahydrát   pevné
Sírouhlík   kvapalné
Sírovodík   plynné
Škrob rozpustný   pevné
Šťavelan disodný   pevné
Stearan hlinitý   pevné
Stearan vápenatý   pevné
Stearan zinočnatý   pevné
Styren   kvapalné
Sulfid sodný nonahydrát   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP