Začínajúce na písmeno T

Názov chemickej látky Skupenstvo
Terc-butylmetyléter   kvapalné
Tetraboritan olovnatý   pevné
Tetrachlóretylén   kvapalné
Tetrahydrofurán   kvapalné
Tetrodotoxin   pevné
Tioglykolan vápenatý trihydrát   pevné
Tiokyanát amónny   pevné
Tiokyanát draselný   pevné
Tiokyanatan sodný   pevné
Tiomočovina   pevné
Tiosíran sodný roztok   kvapalné
Titaničitan bárnatý   pevné
Toluén   kvapalné
Trichlóretylén   kvapalné
TRITON X 100   kvapalné
Tymol   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP