Začínajúce na písmeno X

Názov chemickej látky Skupenstvo
Xylén   kvapalné