Začínajúce na písmeno Z

Názov chemickej látky Skupenstvo
Zirkón   pevné