COVID 19

Oboznamovanie zamestnancov o BOZP v čase krízovej situácie:

    Pri informovaní a oboznamovaní zamestnancov zabezpečovanom aj dodávateľsky v čase krízovej situácie je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 66/2020 Z. z.) tak ako je to uvedené na stránke Národného inšpektorátu práce, tu.

    Podľa aktuálneho opatrenia ÚVZ SR je možné realizovať hromadné podujatia s max. 6 osobami (vrátane lektora), ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva neurčí regionálnym opatrením inak. Vzhľadom na aktuálnu mimoriadne kritickú epidemiologickú situáciu je potrebné vyhnúť sa osobným stretnutiam a realizovať školenia a akékoľvek iné stretnutia online.

Aktuálne informácie ku koronavírusu nájdete na týchto webových sídlach:


Národný inšpektorát práce:
Národný inšpektorát práce

Ministerstvo zdravotníctva SR:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva SR:
Úrad verejného zdravotníctva SR
Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19:
COVID-19

Čo s použitým rúškom či respirátorom?

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP