Plyn

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 06 1010 (06 1010) - 1984-11 Zásobníkové ohrievače vody s vodným a parným ohrevom a kombinované s elektrickým ohrevom. Technické požiadavky. Skúšanie 28.11.2013
STN 07 0703 (07 0703) - 1985-07 Plynové kotolne 28.11.2013
STN 07 8304 (07 8304) - 1988-02 Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Prevádzkové pravidlá 28.11.2013
STN 13 4309-1 (13 4309) - 1993-04 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 1: Termíny a definície 21.06.2018
STN 13 4309-2 (13 4309) - 2002-01 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 2: Technické požiadavky 28.11.2013
STN 13 4309-3 (13 4309) - 1995-09 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 3: Výpočet výtokov 21.06.2018
STN 13 4309-4 (13 4309) - 1995-09 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 4: Typové skúšky 21.06.2018
STN 38 6405 (38 6405) - 1988-02 Plynové zariadenia. Zásady prevádzky 28.11.2013
STN EN 12186 (38 6418) - 2016-01 Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Funkčné požiadavky 04.11.2016
STN EN 12279 (38 6430) - 2001-10 Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku 28.11.2013
STN EN 15001-1 (38 6429) - 2010-01 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prev. tlakom väčším ako 0,5 baru pre priem. rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriem. rozvody plynu. Časť 1: Podrobné funkčné požiadavky na projektovanie, materiály,... 05.09.2019
STN EN 15001-2 (38 6429) - 2009-05 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prev. tlakom väčším ako 0,5 baru pre priem. rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriem. rozvody plynu. Časť 2: Podrobné funkčné požiad. na uvedenie do prev., prevádzku a údržbu 28.11.2013
STN EN 378-1+A1 (14 0647) - 2022-02 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu 11.03.2022
STN EN 378-2 (14 0647) - 2019-04 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia 03.04.2019
STN EN 378-3+A1 (14 0647) - 2022-02 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana osôb 11.03.2022
STN EN 378-4+A1 (14 0647) - 2022-02 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu 11.03.2022
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP