Tlak

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 06 0830 (06 0830) - 1988-05 Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody 21.06.2018
STN 07 0620 (07 0620) - 1977-03 Konštrukcia a výstroj parných a horúcovodných kotlov 01.10.2013
STN 07 0624 (07 0624) - 1979-09 Montáž kotlov a kotlových zariadení 01.10.2013
STN 07 0710 (07 0710) - 2000-12 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov 01.10.2013
STN 07 8304 (07 8304) - 1988-02 Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Prevádzkové pravidlá 01.10.2013
STN 07 8305 (07 8305) - 1976-01 Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Technické pravidlá 01.10.2013
STN 13 0108 (13 0108) - 1974-05 Potrubie. Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy 01.10.2013
STN 13 4309-1 (13 4309) - 1993-04 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 1: Termíny a definície 21.06.2018
STN 13 4309-2 (13 4309) - 2002-01 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 2: Technické požiadavky 01.10.2013
STN 13 4309-3 (13 4309) - 1995-09 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 3: Výpočet výtokov 21.06.2018
STN 13 4309-4 (13 4309) - 1995-09 Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 4: Typové skúšky 21.06.2018
STN 69 0012 (69 0012) - 2014-12 Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky 04.07.2019
STN EN 1012-1 (10 5012) - 2011-02 Kompresory a vývevy. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Vzduchové kompresory 01.10.2013
STN EN 1012-2+A1 (10 5012) - 2010-01 Kompresory a vývevy. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Vývevy 01.10.2013
STN EN 1089-3 (69 0015) - 2012-01 Prepravné fľaše na plyny. Označovanie fliaš (okrem LPG). Časť 3: Farebné označovanie 01.10.2013
STN EN 1802 (07 8312) - 2003-06 Prepravné fľaše na plyny. Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových fliaš na plyny z hliníkových zliatin 21.06.2018
STN EN 1803 (07 8313) - 2003-05 Prepravné fľaše na plyny. Periodická inšpekcia a skúšanie zváraných fliaš na plyny z uhlíkových ocelí 21.06.2018
STN EN 201 (69 1700) - 2010-04 Plastárske a gumárske stroje. Vstrekovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky 11.02.2014
STN EN 764-1+A1 (69 0004) - 2017-08 Tlakové zariadenia. Časť 1: Slovník 01.08.2017
STN EN 764-2 (69 0004) - 2012-06 Tlakové zariadenia. Časť 2: Veličiny, značky a jednotky 01.10.2013
STN EN 764-3 (69 0004) - 2003-07 Tlakové zariadenia. Časť 3: Definície zúčastnených strán 01.10.2013
STN EN 764-4 (69 0004) - 2016-09 Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály 06.09.2016
STN EN 764-5 (69 0004) - 2016-09 Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumenty kontroly kovových materiálov a zhoda s materiálovou špecifikáciou 06.09.2016
STN EN 764-7 (69 0004) - 2004-04 Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia 01.10.2013
STN EN ISO 10286 (69 0008) - 2022-02 Fľaše na plyny. Terminológia 11.03.2022
STN EN ISO 10462 (07 8531) - 2014-06 Fľaše na plyny. Fľaše na acetylén. Periodická inšpekcia a údržba 17.02.2020
STN EN ISO 11623 (69 0018) - 2017-02 Plynové fľaše. Kompozitná konštrukcia. Periodická kontrola a skúšky 21.06.2018
STN EN ISO 7225 (69 0015) - 2007-09 Fľaše na plyny. Bezpečnostné označovanie (ISO 7225: 2005) 01.10.2013
TNI CEN/TR 764-6 (69 0004) - 2013-03 Tlakové zariadenia. Časť 6: Zloženie a obsah prevádzkových pokynov 01.10.2013
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP