Formuláre a tlačivá

Odborná oblasť
Autorizovaný bezpečnostný technik Bezpečnostnotechnická služba Výchova a vzdelávanie Zdravotná a psychologická spôsobilosť Technické zariadenia Úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania Stavebníctvo Iné

Vyplniteľné formuláre

Formulár Pridané / aktualizované
Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia 21.02.2014
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením 21.02.2014
Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť 21.02.2014
Záznam o registrovanom pracovnom úraze (verzia pre elektronické vyplnenie) 15.01.2012
Záznam o registrovanom pracovnom úraze (verzia pre tlač - ručné vyplnenie) 15.01.2012
Záznam o registrovanom pracovnom úraze/ Registered work injury report – anglická verzia (neautorizovaný preklad) 20.04.2009
Záznam o registrovanom školskom úraze 17.02.2009
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP