Prevádzková dokumentácia

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Dopravno-prevádzkový poriadok - vzor 1 14.03.2019
Dopravno-prevádzkový poriadok - vzor 2 29.09.2011
Miestny prevádzkový poriadok nízkotlakej kotolne 29.09.2011
Miestny prevádzkový predpis - Jednoduchá tlaková stanica 26.09.2016
Pokyn na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných žiakov v ŠKOLSKOM INTERNÁTE 31.01.2022
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre ABRAZÍVNE OTRYSKÁVANIE 07.04.2022
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV 07.09.2018
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre bezpečné používanie ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE PRE ELEKTROMOBILY 25.02.2019
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v ADMINISTRATÍVE 27.04.2017
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v AUTODIELNI 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v AUTOUMÝVARKE 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v LESNOM HOSPODÁRSTVE 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v skladových a predajných priestoroch OBCHODNÝCH DOMOV 08.01.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v STOLÁRSKEJ DIELNI 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v ZÁMOČNÍCKEJ DIELNI 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v ZVÁRAČSKEJ DIELNI 06.04.2016
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu HROTOVÉHO SÚSTRUHU 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu LINKY NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU PRÁŠKOVÝMI FARBAMI 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu PÁSOVEJ PÍLY NA KOV 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu VÝSTREDNÍKOVÉHO LISU 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A PREPRAVU BREMIEN (žeriavnikov, viazačov, obsluhovateľov) 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre PAINTBALLOVÝ AREÁL 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku "KUCHYŇA" 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku TRAFOSTANICE 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku TRANSPORTNÝCH ZARIADENÍ 03.10.2011
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku VSTREKOVACÍCH STROJOV NA SPRACOVANIE PLASTOV 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku ZARIADENIA NA SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL (AUTOVRAKOVISKA) 11.07.2018
Prevádzkovo-bezpečnostný poriadok pre MANIPULAČNO-EXPEDIČNÝ SKLAD DREVA 03.07.2013
Prevádzkový poriadok ČERPACEJ STANICE S VÝDAJNÝMI STOJANMI 12.07.2018
Prevádzkový poriadok pre SKLADOVANIE HUTNÝCH MATERIÁLOV 03.08.2021
Prevádzkový poriadok pre SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO 27.04.2017
Prevádzkový poriadok pre STABILNÉ ZÁSOBNÍKY NA SYPKÉ MATERIÁLY 03.10.2011
Prevádzkový poriadok pre ÚDRŽBU OSVETLENIA 07.01.2016
Prevádzkový poriadok zhotoviteľa na PREVÁDZKU, ÚDRŽBU A OPRAVY STROJA 07.04.2022
Technologický protokol - vzor 03.10.2011
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP