Prevádzková dokumentácia

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Dopravno-prevádzkový poriadok - vzor 1 13.12.2012
Dopravno-prevádzkový poriadok - vzor 2 02.02.2009
Miestny prevádzkový poriadok nízkotlakej kotolne 29.12.2009
Miestny prevádzkový predpis - Jednoduchá tlaková stanica 29.12.2009
Pokyn na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných žiakov v ŠKOLSKOM INTERNÁTE 23.06.2009
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre ABRAZÍVNE OTRYSKÁVANIE 24.07.2017
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV 17.10.2012
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre bezpečné používanie ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE PRE ELEKTROMOBILY 25.02.2019
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v ADMINISTRATÍVE 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v AUTODIELNI 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v AUTOUMÝVARKE 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v LESNOM HOSPODÁRSTVE 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v skladových a predajných priestoroch OBCHODNÝCH DOMOV 13.12.2012
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v STOLÁRSKEJ DIELNI 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v ZÁMOČNÍCKEJ DIELNI 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre činnosti v ZVÁRAČSKEJ DIELNI 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu HROTOVÉHO SÚSTRUHU 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu LINKY NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU PRÁŠKOVÝMI FARBAMI 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu PÁSOVEJ PÍLY NA KOV 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu VÝSTREDNÍKOVÉHO LISU 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre obsluhu ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A PREPRAVU BREMIEN (žeriavnikov, viazačov, obsluhovateľov) 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre PAINTBALLOVÝ AREÁL 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku "KUCHYŇA" 01.07.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku TRAFOSTANICE 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku TRANSPORTNÝCH ZARIADENÍ 28.12.2009
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku VSTREKOVACÍCH STROJOV NA SPRACOVANIE PLASTOV 28.06.2013
Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku ZARIADENIA NA SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL (AUTOVRAKOVISKA) 14.10.2013
Prevádzkovo-bezpečnostný poriadok pre MANIPULAČNO-EXPEDIČNÝ SKLAD DREVA 03.07.2013
Prevádzkový poriadok ČERPACEJ STANICE S VÝDAJNÝMI STOJANMI 11.07.2018
Prevádzkový poriadok pre SKLADOVANIE HUTNÝCH MATERIÁLOV 28.12.2009
Prevádzkový poriadok pre SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO 02.07.2013
Prevádzkový poriadok pre STABILNÉ ZÁSOBNÍKY NA SYPKÉ MATERIÁLY 19.04.2006
Prevádzkový poriadok pre ÚDRŽBU OSVETLENIA 28.06.2013
Prevádzkový poriadok zhotoviteľa na PREVÁDZKU, ÚDRŽBU A OPRAVY STROJA 13.08.2013
Technologický protokol - vzor 20.06.2011