Profesie

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Architekt 07.04.2022
Asistent produkcie, réžie, zvuku 07.04.2022
Choreograf 07.04.2022
Chyžná 07.04.2022
Čašník 07.04.2022
Dirigent 07.04.2022
Dramaturg 07.04.2022
Ekonóm 07.04.2022
Fakturantka 07.04.2022
Grafik 07.04.2022
Herec 07.04.2022
Hlásateľ 07.04.2022
Informatik 07.04.2022
Kameraman 07.04.2022
Klapka 07.04.2022
Knihovník 07.04.2022
Konferenciér 07.04.2022
Korepetítor 07.04.2022
Kuchár 07.04.2022
Kultúrno - osvetový pracovník 07.04.2022
Majster 07.04.2022
Modelár výstavných modelov 07.04.2022
Mzdár - Mzdárka 07.04.2022
Obuvník scénickej a krojovej obuvi 07.04.2022
Osvetľovač 07.04.2022
Pamiatkár 07.04.2022
Pekár, Cukrár 07.04.2022
Personalista 07.04.2022
Plavčík na plavárni - Kúpalisku 07.04.2022
Pokladníčka na kúpalisku 07.04.2022
Pokladníčka v kine 07.04.2022
Pokladník 07.04.2022
Pracovník ľudovej technickej zábavy 07.04.2022
Pracovník redakcie 07.04.2022
Pracovník v sklade, veľkosklade 07.04.2022
Právnik 07.04.2022
Predavačka v obchode 07.04.2022
Premietač v kine 07.04.2022
Prevádzkar hotela, Reštaurácie 07.04.2022
Prevádzkar na plavárni, kúpalisku 07.04.2022
Produkčný pracovník 07.04.2022
Programový pracovník 07.04.2022
Recepčná 07.04.2022
Reštaurátor, Konzervátor 07.04.2022
Režisér 07.04.2022
Riaditeľ - Riaditeľka /Riadiaci THP/ 07.04.2022
Riaditeľ - Vedúci na plavárni, kúpalisku 07.04.2022
Riaditeľ divadla 07.04.2022
Riaditeľ galérie 07.04.2022
Riaditeľ knižnice 07.04.2022
Riaditeľ múzea 07.04.2022
Riaditeľ televízie, rozhlasu 07.04.2022
Robotník pri spracovaní vlasov 07.04.2022
Scenárista 07.04.2022
Sekretárka - administratívna pracovníčka 07.04.2022
Sprievodca v cestovnom ruchu 07.04.2022
Sprievodca v múzeu, na zámku, na hrade 07.04.2022
Stavač scénických dekorácií 07.04.2022
Strihač 07.04.2022
Strojník na plavárni - kúpalisku 07.04.2022
Šatniarka - Upratovačka na kúpalisku 07.04.2022
Šéf činohry,baletu,hudobných zložiek 07.04.2022
Šepkár 07.04.2022
Tanečný hlasový pedagóg 07.04.2022
Umelecký čalunník a dekoratér 07.04.2022
Umelecký kamenár 07.04.2022
Umelecký keramik 07.04.2022
Umelecký kováč 07.04.2022
Umelecký lepkár skla 07.04.2022
Umelecký maliar 07.04.2022
Umelecký mozaikár 07.04.2022
Umelecký pasiar 07.04.2022
Umelecký pozlacovač 07.04.2022
Umelecký rezbár 07.04.2022
Umelecký sklár 07.04.2022
Umelecký stolár 07.04.2022
Umelecký štukatér 07.04.2022
Upratovačka 07.04.2022
Uvádzačka v kine 07.04.2022
Vedúci hotela, reštauračného zariadenia 07.04.2022
Vedúci predajne 07.04.2022
Vedúci produkcie 07.04.2022
Vedúci redakcie 07.04.2022
Vedúci skladu-veľkoskladu 07.04.2022
Vedúci v kine 07.04.2022
Vlásenkár a maskér 07.04.2022
Zamestnanec holičstva / kaderníctva 07.04.2022
Zamestnanec strážnej bezpečnostnej služby 07.04.2022
Zástupca zamestnancov 07.04.2022
Zriadenec v kultúrnych zariadeniach 07.04.2022
Zvukár 07.04.2022
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP