Profesie

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Architekt 18.03.2013
Asistent produkcie, réžie, zvuku 18.03.2013
Choreograf 18.03.2013
Chyžná 17.10.2007
Čašník 17.10.2007
Dirigent 18.03.2013
Dramaturg 18.03.2013
Ekonóm 07.04.2010
Fakturantka 07.04.2010
Grafik 18.03.2013
Herec 18.03.2013
Hlásateľ 18.03.2013
Informatik 17.07.2018
Kameraman 18.03.2013
Klapka 18.03.2013
Knihovník 18.03.2013
Konferenciér 18.03.2013
Korepetítor 18.03.2013
Kuchár 17.10.2007
Kultúrno - osvetový pracovník 18.03.2013
Majster 07.04.2010
Modelár výstavných modelov 18.03.2013
Mzdár - Mzdárka 07.04.2010
Obuvník scénickej a krojovej obuvi 18.03.2013
Osvetľovač 27.06.2013
Pamiatkár 18.03.2013
Pekár, Cukrár 17.10.2007
Personalista 07.04.2010
Plavčík na plavárni - Kúpalisku 17.10.2007
Pokladníčka na kúpalisku 17.10.2007
Pokladníčka v kine 17.10.2007
Pokladník 07.04.2010
Pracovník ľudovej technickej zábavy 27.06.2013
Pracovník redakcie 18.03.2013
Pracovník v sklade, veľkosklade 05.03.2019
Právnik 07.04.2010
Predavačka v obchode 17.10.2007
Premietač v kine 17.10.2007
Prevádzkar hotela, Reštaurácie 17.10.2007
Prevádzkar na plavárni, kúpalisku 17.10.2007
Produkčný pracovník 18.03.2013
Programový pracovník 18.03.2013
Recepčná 17.10.2007
Reštaurátor, Konzervátor 18.03.2013
Režisér 18.03.2013
Riaditeľ - Riaditeľka /Riadiaci THP/ 17.10.2007
Riaditeľ - Vedúci na plavárni, kúpalisku 17.10.2007
Riaditeľ divadla 17.10.2007
Riaditeľ galérie 17.10.2007
Riaditeľ knižnice 17.10.2007
Riaditeľ múzea 17.10.2007
Riaditeľ televízie, rozhlasu 17.10.2007
Robotník pri spracovaní vlasov 18.03.2013
Scenárista 18.03.2013
Sekretárka - administratívna pracovníčka 07.04.2010
Sprievodca v cestovnom ruchu 17.10.2007
Sprievodca v múzeu, na zámku, na hrade 18.03.2013
Stavač scénických dekorácií 18.03.2013
Strihač 18.03.2013
Strojník na plavárni - kúpalisku 27.06.2013
Šatniarka - Upratovačka na kúpalisku 17.10.2007
Šéf činohry,baletu,hudobných zložiek 17.10.2007
Šepkár 18.03.2013
Tanečný hlasový pedagóg 18.03.2013
Umelecký čalunník a dekoratér 18.03.2013
Umelecký kamenár 18.03.2013
Umelecký keramik 18.03.2013
Umelecký kováč 18.03.2013
Umelecký lepkár skla 18.03.2013
Umelecký maliar 18.03.2013
Umelecký mozaikár 18.03.2013
Umelecký pasiar 18.03.2013
Umelecký pozlacovač 18.03.2013
Umelecký rezbár 18.03.2013
Umelecký sklár 18.03.2013
Umelecký stolár 18.03.2013
Umelecký štukatér 18.03.2013
Upratovačka 27.06.2013
Uvádzačka v kine 17.10.2007
Vedúci hotela, reštauračného zariadenia 17.10.2007
Vedúci predajne 17.10.2007
Vedúci produkcie 17.10.2007
Vedúci redakcie 17.10.2007
Vedúci skladu-veľkoskladu 17.10.2007
Vedúci v kine 17.10.2007
Vlásenkár a maskér 18.03.2013
Zamestnanec holičstva / kaderníctva 17.10.2007
Zamestnanec strážnej bezpečnostnej služby 27.06.2013
Zástupca zamestnancov 22.10.2007
Zriadenec v kultúrnych zariadeniach 18.03.2013
Zvukár 27.06.2013