Profesie

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Architekt 15.03.2021
Asistent produkcie, réžie, zvuku 15.03.2021
Choreograf 15.03.2021
Chyžná 15.03.2021
Čašník 15.03.2021
Dirigent 15.03.2021
Dramaturg 15.03.2021
Ekonóm 15.03.2021
Fakturantka 15.03.2021
Grafik 15.03.2021
Herec 15.03.2021
Hlásateľ 15.03.2021
Informatik 15.03.2021
Kameraman 15.03.2021
Klapka 15.03.2021
Knihovník 15.03.2021
Konferenciér 15.03.2021
Korepetítor 15.03.2021
Kuchár 15.03.2021
Kultúrno - osvetový pracovník 15.03.2021
Majster 15.03.2021
Modelár výstavných modelov 15.03.2021
Mzdár - Mzdárka 15.03.2021
Obuvník scénickej a krojovej obuvi 15.03.2021
Osvetľovač 15.03.2021
Pamiatkár 15.03.2021
Pekár, Cukrár 15.03.2021
Personalista 15.03.2021
Plavčík na plavárni - Kúpalisku 15.03.2021
Pokladníčka na kúpalisku 15.03.2021
Pokladníčka v kine 15.03.2021
Pokladník 15.03.2021
Pracovník ľudovej technickej zábavy 15.03.2021
Pracovník redakcie 15.03.2021
Pracovník v sklade, veľkosklade 15.03.2021
Právnik 15.03.2021
Predavačka v obchode 15.03.2021
Premietač v kine 15.03.2021
Prevádzkar hotela, Reštaurácie 15.03.2021
Prevádzkar na plavárni, kúpalisku 15.03.2021
Produkčný pracovník 15.03.2021
Programový pracovník 15.03.2021
Recepčná 15.03.2021
Reštaurátor, Konzervátor 15.03.2021
Režisér 15.03.2021
Riaditeľ - Riaditeľka /Riadiaci THP/ 15.03.2021
Riaditeľ - Vedúci na plavárni, kúpalisku 15.03.2021
Riaditeľ divadla 15.03.2021
Riaditeľ galérie 15.03.2021
Riaditeľ knižnice 15.03.2021
Riaditeľ múzea 15.03.2021
Riaditeľ televízie, rozhlasu 15.03.2021
Robotník pri spracovaní vlasov 15.03.2021
Scenárista 15.03.2021
Sekretárka - administratívna pracovníčka 15.03.2021
Sprievodca v cestovnom ruchu 15.03.2021
Sprievodca v múzeu, na zámku, na hrade 15.03.2021
Stavač scénických dekorácií 15.03.2021
Strihač 15.03.2021
Strojník na plavárni - kúpalisku 15.03.2021
Šatniarka - Upratovačka na kúpalisku 15.03.2021
Šéf činohry,baletu,hudobných zložiek 15.03.2021
Šepkár 15.03.2021
Tanečný hlasový pedagóg 15.03.2021
Umelecký čalunník a dekoratér 15.03.2021
Umelecký kamenár 15.03.2021
Umelecký keramik 15.03.2021
Umelecký kováč 15.03.2021
Umelecký lepkár skla 15.03.2021
Umelecký maliar 15.03.2021
Umelecký mozaikár 15.03.2021
Umelecký pasiar 15.03.2021
Umelecký pozlacovač 15.03.2021
Umelecký rezbár 15.03.2021
Umelecký sklár 15.03.2021
Umelecký stolár 15.03.2021
Umelecký štukatér 15.03.2021
Upratovačka 15.03.2021
Uvádzačka v kine 15.03.2021
Vedúci hotela, reštauračného zariadenia 15.03.2021
Vedúci predajne 15.03.2021
Vedúci produkcie 15.03.2021
Vedúci redakcie 15.03.2021
Vedúci skladu-veľkoskladu 15.03.2021
Vedúci v kine 15.03.2021
Vlásenkár a maskér 15.03.2021
Zamestnanec holičstva / kaderníctva 15.03.2021
Zamestnanec strážnej bezpečnostnej služby 15.03.2021
Zástupca zamestnancov 15.03.2021
Zriadenec v kultúrnych zariadeniach 15.03.2021
Zvukár 15.03.2021
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP