Profesie

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Architekt 11.04.2018
Asistent produkcie, réžie, zvuku 11.04.2018
Choreograf 11.04.2018
Chyžná 11.04.2018
Čašník 11.04.2018
Dirigent 11.04.2018
Dramaturg 11.04.2018
Ekonóm 11.04.2018
Fakturantka 11.04.2018
Grafik 11.04.2018
Herec 11.04.2018
Hlásateľ 11.04.2018
Informatik 17.07.2018
Kameraman 11.04.2018
Klapka 11.04.2018
Knihovník 11.04.2018
Konferenciér 11.04.2018
Korepetítor 11.04.2018
Kuchár 11.04.2018
Kultúrno - osvetový pracovník 11.04.2018
Majster 11.04.2018
Modelár výstavných modelov 11.04.2018
Mzdár - Mzdárka 11.04.2018
Obuvník scénickej a krojovej obuvi 11.04.2018
Osvetľovač 11.04.2018
Pamiatkár 11.04.2018
Pekár, Cukrár 11.04.2018
Personalista 11.04.2018
Plavčík na plavárni - Kúpalisku 11.04.2018
Pokladníčka na kúpalisku 11.04.2018
Pokladníčka v kine 11.04.2018
Pokladník 11.04.2018
Pracovník ľudovej technickej zábavy 11.04.2018
Pracovník redakcie 11.04.2018
Pracovník v sklade, veľkosklade 05.03.2019
Právnik 11.04.2018
Predavačka v obchode 11.04.2018
Premietač v kine 11.04.2018
Prevádzkar hotela, Reštaurácie 11.04.2018
Prevádzkar na plavárni, kúpalisku 11.04.2018
Produkčný pracovník 11.04.2018
Programový pracovník 11.04.2018
Recepčná 11.04.2018
Reštaurátor, Konzervátor 11.04.2018
Režisér 11.04.2018
Riaditeľ - Riaditeľka /Riadiaci THP/ 11.04.2018
Riaditeľ - Vedúci na plavárni, kúpalisku 11.04.2018
Riaditeľ divadla 11.04.2018
Riaditeľ galérie 11.04.2018
Riaditeľ knižnice 11.04.2018
Riaditeľ múzea 11.04.2018
Riaditeľ televízie, rozhlasu 11.04.2018
Robotník pri spracovaní vlasov 11.04.2018
Scenárista 11.04.2018
Sekretárka - administratívna pracovníčka 11.04.2018
Sprievodca v cestovnom ruchu 11.04.2018
Sprievodca v múzeu, na zámku, na hrade 11.04.2018
Stavač scénických dekorácií 11.04.2018
Strihač 11.04.2018
Strojník na plavárni - kúpalisku 11.04.2018
Šatniarka - Upratovačka na kúpalisku 11.04.2018
Šéf činohry,baletu,hudobných zložiek 11.04.2018
Šepkár 11.04.2018
Tanečný hlasový pedagóg 11.04.2018
Umelecký čalunník a dekoratér 11.04.2018
Umelecký kamenár 11.04.2018
Umelecký keramik 11.04.2018
Umelecký kováč 11.04.2018
Umelecký lepkár skla 11.04.2018
Umelecký maliar 11.04.2018
Umelecký mozaikár 11.04.2018
Umelecký pasiar 11.04.2018
Umelecký pozlacovač 11.04.2018
Umelecký rezbár 11.04.2018
Umelecký sklár 11.04.2018
Umelecký stolár 11.04.2018
Umelecký štukatér 11.04.2018
Upratovačka 11.04.2018
Uvádzačka v kine 11.04.2018
Vedúci hotela, reštauračného zariadenia 11.04.2018
Vedúci predajne 11.04.2018
Vedúci produkcie 11.04.2018
Vedúci redakcie 11.04.2018
Vedúci skladu-veľkoskladu 11.04.2018
Vedúci v kine 11.04.2018
Vlásenkár a maskér 11.04.2018
Zamestnanec holičstva / kaderníctva 11.04.2018
Zamestnanec strážnej bezpečnostnej služby 11.04.2018
Zástupca zamestnancov 11.04.2018
Zriadenec v kultúrnych zariadeniach 11.04.2018
Zvukár 11.04.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP