Zdravotná a psychologická spôsobilosť

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti 03.01.2014
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti 03.01.2014
Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 05.08.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (električková dráha, trolejbusová dráha, lanová dráha a špeciálna dráha) 07.06.2010
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 08.08.2011
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (železničná dráha) 07.06.2010
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 13.02.2020
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami 11.01.2007
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Posudok o psychickej spôsobilosti 07.06.2010
Psychologický posudok o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 08.08.2011