Ochrana celého tela

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN EN 13034+A1 (83 2872) - 2009-11 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (prostriedky typu 6 a typu PB [6]) 20.01.2014
STN EN 342 (83 2703) - 2018-10 Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu 02.10.2018
STN EN 343 (83 2704) - 2020-02 Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu 17.02.2020
STN EN 381-5 (83 2720) - 1999-01 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na chrániče nôh 20.01.2014
STN EN 381-7 (83 2720) - 2001-09 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice 20.01.2014
STN EN 469 (83 2756) - 2021-10 Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu pre činnosti hasičov 06.10.2021
STN EN 510 (83 2724) - 1997-10 Požiadavky na ochranné odevy určené na použitie v prípadoch výskytu nebezpečenstva zachytenia pohyblivými časťami 20.01.2014
STN EN 943-1+A1 (83 2742) - 2019-08 Ochranné odevy proti nebezpečným kvapalným a plynným chemikáliám vrátane kvapalných a tuhých aerosólov. Časť 1: Funkčné požiadavky na typ 1 (plynotesné) protichemické ochranné obleky 05.08.2019
STN EN ISO 11393-5 (83 2720) - 2020-09 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Funkčné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné gamaše 02.09.2020
STN EN ISO 11393-6 (83 2720) - 2020-09 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 6: Funkčné požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hornej časti tela 02.09.2020
STN EN ISO 11611 (83 2721) - 2016-09 Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných procesoch 06.09.2016
STN EN ISO 11612 (83 2727) - 2016-09 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti teplu a plameňu. Minimálne funkčné požiadavky 06.09.2016
STN EN ISO 13688 (83 2701) - 2013-11 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky 11.03.2022
STN EN ISO 13982-1 (83 2869) - 2005-08 Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, zabezpečujúce ochranu celého tela proti vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5) 20.01.2014
STN EN ISO 13998 (83 2708) - 2004-05 Ochranné odevy. Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi 20.01.2014
STN EN ISO 14116 (83 2735) - 2016-09 Ochranné odevy. Ochrana proti plameňu. Materiály, kombinácie materiálov a odevy s ohraničeným šírením plameňa 06.09.2016
STN EN ISO 20471 (83 2722) - 2013-09 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky 02.05.2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP