Bezpečnostné značky

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 01 8014 (01 8014) - 1974-03 Tabuľky na označovanie priestorov s tlakovými nádobami na plyny 11.02.2014
STN 13 0072 (13 0072) - 1990-08 Potrubie. Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny 14.05.2014
STN EN 61310-1 (33 2200) - 2008-09 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály 12.02.2014
STN EN 61310-2 (33 2200) - 2008-09 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie 12.02.2014
STN EN 61310-3 (33 2200) - 2008-09 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov 12.02.2014
STN EN ISO 7010 (01 8012) - 2020-09 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky 07.04.2021
STN ISO 11684 (47 0168) - 2000-05 Traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje, záhradné motorové zariadenia. Bezpečnostné značky a piktogramy. Všeobecné zásady 11.02.2014
STN ISO 23601 (92 0110) - 2021-11 Bezpečnostné značenie. Únikové a evakuačné plány 03.11.2021
STN ISO 3864-1 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia 11.02.2014
STN ISO 3864-3 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách 11.02.2014
STN ISO 3864-4 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek 11.02.2014
STN ISO 9244 (27 7011) - 2013-08 Stroje na zemné práce. Bezpečnostné štítky na strojoch. Všeobecné zásady 12.02.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP