Zdravotná a psychologická spôsobilosť

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti 14.11.2014
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti 14.11.2014
Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 14.11.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (električková dráha, trolejbusová dráha, lanová dráha a špeciálna dráha) 14.11.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 14.11.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (železničná dráha) 14.11.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami 14.11.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) 28.11.2017
Posudok o psychickej spôsobilosti 14.11.2014
Psychologický posudok o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 14.11.2014