Doprava

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 26 2001 (26 2001) - 1995-09 Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Korčekové a lavičkové elevátory. Triedenie 14.08.2017
STN 26 8800 (26 8800) - 1974-01 Motorové vozíky 01.10.2013
STN 26 8805 (26 8805) - 2018-12 Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu 05.03.2019
STN 26 8808 (26 8808) - 1984-10 Motorové vozíky. Označovanie a symboly 01.10.2013
STN 27 3205 (27 3205) - 1966-11 Nákladné lanové dráhy. Projektovanie, konštruovanie, skúšanie a prevádzka 14.08.2017
STN EN 1175 (26 8830) - 2022-02 Bezpečnosť motorových vozíkov. Elektrické/elektronické požiadavky 11.03.2022
STN EN 1175-1+A1 (26 8830) - 2011-05 Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 1: Všeobecné požiadavky na elektrovozíky s akumulátorovým pohonom 01.10.2013
STN EN 1175-2+A1 (26 8830) - 2011-05 Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 2: Všeobecné požiadavky na motorové vozíky so spaľovacím motorom 01.10.2013
STN EN 1175-3+A1 (26 8830) - 2011-05 Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 3: Špeciálne požiadavky na systémy prenosu elektrickej energie motorových vozíkov so spaľovacím motorom 01.10.2013
STN EN 1459-1+A1 (26 8804) - 2020-08 Terénne vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 1: Vozíky s meniteľným dosahom 04.08.2020
STN EN 15000 (26 8843) - 2010-02 Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Motorové vozíky s premenlivým dosahom. Špecifikácia, výkonové a skúšobné podmienky pre systémy indikátorov pozdĺžneho záťažového momentu a systémy regulátorov pozdĺžneho záťažového momentu 01.10.2013
STN EN 1525 (26 8850) - 2001-01 Bezpečnosť motorových vozíkov. Vozíky bez vodiča a ich systémy 01.10.2013
STN EN 1526+A1 (26 8851) - 2009-02 Bezpečnosť motorových vozíkov. Doplnkové požiadavky na automatické funkcie vozíkov 01.10.2013
STN EN 1755 (26 8819) - 2016-10 Priemyselné motorové vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Dodatočné požiadavky na prevádzku v potenciálne výbušných atmosférach 06.10.2016
STN EN ISO 3691-1 (26 8811) - 2015-12 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 1: Vozíky s vlastným pohonom, s obsluhou, s meniteľným dosahom a vozíky s pevnou plošinou (ISO 3691-1: 2011 vrátane Cor 1: 2013) 04.11.2020
STN EN ISO 3691-5 (26 8811) - 2017-02 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 5: Ručné vozíky 04.11.2020
STN EN ISO 3691-6 (26 8811) - 2022-02 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 6: Nákladné a osobné vozíky s pevnou plošinou 11.03.2022
STN ISO 3691+Amd 1 (26 8811) - 2000-08 Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy 01.10.2013
STN ISO 5053 (26 8810) - 1998-10 Motorové vozíky. Názvoslovie 01.10.2013
STN ISO 7149 (26 0006) - 1993-05 Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy. Zvláštne ustanovenia 21.06.2018
STN ISO 830 (26 9007) - 2010-07 Kontajnery. Slovník 07.08.2018
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR. Vybrané kapitoly prílohy A. 09.03.2021
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR. Vybrané kapitoly prílohy B. 09.03.2021
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP