Kovoobrábanie

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 20 0700 (20 0700) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na obrábacie stroje na kovy. Spoločné ustanovenia 01.10.2013
STN 20 0701 (20 0701) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na hrotové sústruhy 01.10.2013
STN 20 0703 (02 0703) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na zvislé sústruhy 01.10.2013
STN 20 0704 (20 0204) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na revolverové sústruhy 01.10.2013
STN 20 0705 (20 0705) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na poloautomatické a automatické sústruhy 01.10.2013
STN 20 0708 (20 0708) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na vŕtačky 01.10.2013
STN 20 0710 (20 0710) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na vodorovné vyvrtávačky 01.10.2013
STN 20 0711 (20 0711) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na frézovačky 01.10.2013
STN 20 0712 (20 0712) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na hobľovačky 01.10.2013
STN 20 0713 (20 0713) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na obrážačky 01.10.2013
STN 20 0714 (20 0714) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na súradnicové vyvrtávačky a súradnicové vŕtačky 01.10.2013
STN 20 0717 (20 0717) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na brúsky 01.10.2013
STN 20 0723 (20 0723) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na stroje na delenie materiálu 01.10.2013
STN 20 0725 (20 0725) - 1988-02 Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na stavebnicové obrábacie stroje a automatické obrábacie linky 01.10.2013
STN EN 746-1+A1 (06 5011) - 2010-02 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie 26.06.2018
STN EN 746-2 (06 5011) - 2011-09 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a na systémy prívodu paliva 24.08.2018
STN EN 746-3 (06 5011) - 2022-05 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na výrobu a používanie atmosférických plynov 02.05.2022
STN EN 746-4 (06 5011) - 2001-10 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 4: Osobitné bezpečnostné požiadavky na galvanizačné tepelné zariadenia 24.08.2018
STN EN 746-5 (06 5011) - 2002-07 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 5: Osobitné bezpečnostné požiadavky na zariadenia na tepelné spracovanie používajúce soľný kúpeľ 24.08.2018
STN EN 746-8 (06 5011) - 2002-07 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 8: Osobitné bezpečnostné požiadavky na kaliace zariadenia 24.08.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP