Poľnohospodárstvo

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 47 0060 (47 0060) - 1982-03 Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 11.10.2013
STN 47 0061 (47 0061) - 1983-05 Poľnohospodárske stroje a traktory. Požiadavky na ochranu pred mechanickým ohrozením 11.10.2013
STN 47 0132 (47 0132) - 1992-08 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Metódy skúšania 11.10.2013
STN 47 0170 (47 0170) - 2001-06 Poľnohospodárske stroje a traktory. Stanovenie svahovej dostupnosti. Bezpečnosť práce 11.10.2013
STN EN 12525+A2 (47 0155) - 2010-09 Poľnohospodárske stroje. Čelné nakladače. Bezpečnosť 11.10.2013
STN EN 13140+A1 (47 0122) - 2010-05 Poľnohospodárske stroje. Zariadenia na zber cukrovej a kŕmnej repy. Bezpečnosť 11.10.2013
STN EN 14017+A2 (47 0123) - 2010-01 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Rozhadzovače tuhých priemyselných hnojív. Bezpečnosť 11.10.2013
STN EN 1853+AC (47 0190) - 2019-11 Poľnohospodárske stroje. Vyklápacie prívesy. Bezpečnosť 05.11.2019
STN EN 609-1 (27 0500) - 2017-07 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 1: Klinové štiepače 03.07.2017
STN EN 609-2+A1 (47 0075) - 2010-02 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 2: Skrutkové štiepače 11.10.2013
STN EN 632 (47 0069) - 2001-07 Poľnohospodárske stroje. Kombajny a zberacie rezačky. Bezpečnosť 11.10.2013
STN EN 703 (47 0068) - 2021-10 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Stroje na nakladanie, miešanie a/alebo sekanie a dávkovanie siláže 06.10.2021
STN EN ISO 4254-1 (47 0064) - 2016-03 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky 11.03.2022
STN EN ISO 4254-5 (47 0064) - 2018-12 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy 06.12.2018
STN EN ISO 4254-6 (47 0064) - 2020-11 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív 11.03.2022
STN EN ISO 4254-7 (47 0064) - 2018-06 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Kombajny, zberače krmiva a zberače bavlny 04.06.2018
STN EN ISO 4254-9 (47 0122) - 2019-11 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 9: Riadkové sejacie stroje 05.11.2019
STN ISO 11684 (47 0168) - 2000-05 Traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje, záhradné motorové zariadenia. Bezpečnostné značky a piktogramy. Všeobecné zásady 11.10.2013
STN ISO 3767-2+A1+A2 (47 0050) - 2001-08 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 2: Symboly pre poľnohospodárske stroje a traktory 11.10.2013
STN ISO 3767-5 (47 0050) - 2001-08 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 5: Symboly pre prenosné lesnícke stroje 11.10.2013
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP