Stavebníctvo

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 03 8260 (03 8260) - 1983-11 Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosférickej korózii. Predpisovanie, vykonávanie, kontrola kvality a údržba 18.08.2017
STN 26 9010 (26 9010) - 1993-10 Manipulácia s materiálom. Šírky a výšky ciest a uličiek 28.01.2014
STN 26 9030 (26 9030) - 1993-12 Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie 28.01.2014
STN 27 8909 (27 8909) - 1996-01 Stroje na zemné práce. Univerzálne dokončovacie stroje s teleskopickým výložníkom. Terminológia, parametre, označovanie, technické a bezpečnostné požiadavky 28.01.2014
STN 46 5750 (46 5750) - 1982-08 Zásady skladovania tuhých priemyselných hnojív 12.06.2014
STN 64 0090 (64 0090) - 1991-02 Plasty. Skladovanie výrobkov z plastov 21.06.2018
STN 73 2810 (73 2810) - 1993-09 Drevené stavebné konštrukcie. Zhotovovanie 18.08.2017
STN 73 3050 (73 3050) - 1986-08 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 28.01.2014
STN 73 4130 (73 4130) - 1985-11 Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia 12.06.2014
STN 73 5105 (73 5105) - 1995-09 Výrobné priemyselné budovy 24.04.2014
STN 73 5305 (73 5305) - 1979-06 Administratívne budovy 24.04.2014
STN 73 6057 (73 6057) - 1987-08 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia 28.01.2014
STN 73 6058 (73 6058) - 1987-08 Hromadné garáže. Základné ustanovenia 28.01.2014
STN 73 6059 (73 6059) - 1977-08 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia 11.08.2021
STN 73 8101 (73 8101) - 1981-10 Lešenie. Spoločné ustanovenia 28.01.2014
STN 73 8105 (73 8105) - 1981-10 Drevené lešenia 26.06.2018
STN 73 8107 (73 8107) - 1981-10 Rúrkové lešenia 28.01.2014
STN 74 3282 (74 3282) - 1989-05 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia 26.06.2018
STN 74 3305 (74 3305) - 2014-06 Ochranné zábradlia 04.11.2016
STN 74 4505 (74 4505) - 2013-12 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie 27.01.2014
STN 74 4507 (74 4507) - 1981-04 Skušobné metódy podláh. Stanovenie protiklzných vlastností povrchu podláh 26.06.2018
STN EN 1004-1 (73 8115) - 2021-10 Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Časť 1: Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a bezpečnostné požiadavky 05.10.2021
STN EN 12811-1 (73 8110) - 2004-11 Dočasné zariadenia staveniska. Časť 1: Lešenia. Prevádzkové požiadavky a všeobecný návrh 21.10.2020
STN EN 131-1+A1 (49 3801) - 2020-04 Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, funkčné rozmery 20.04.2020
STN EN 131-2+A2 (49 3801) - 2018-02 Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie 05.03.2019
STN EN 131-3 (49 3801) - 2019-05 Rebríky. Časť 3: Označovanie a návody na použitie 06.05.2019
STN EN 13862 (27 8939) - 2022-03 Stroje na rezanie podlahy. Bezpečnosť 11.03.2022
STN EN 474-1+A6 (27 5340) - 2021-05 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky 07.05.2021
STN EN 474-10+A1 (27 5340) - 2009-06 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 10: Požiadavky na ryhovače 28.01.2014
STN EN 474-11+A1 (27 5340) - 2009-04 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 11: Požiadavky na kompaktory 28.01.2014
STN EN 474-12+A1 (27 5340) - 2009-04 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 12: Požiadavky na lanové rýpadlá 28.01.2014
STN EN 474-2+A1 (27 5340) - 2009-04 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Požiadavky na dozéry 28.01.2014
STN EN 474-3+A1 (27 5340) - 2009-06 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 3: Požiadavky na nakladače 28.01.2014
STN EN 474-4+A2 (27 5340) - 2012-07 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Požiadavky na rýpadlo-nakladače 28.01.2014
STN EN 474-5+A3 (27 5340) - 2016-09 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 5: Požiadavky na hydraulické rýpadlá 06.09.2016
STN EN 474-6+A1 (27 5340) - 2009-06 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Požiadavky na dampery 28.01.2014
STN EN 474-7+A1 (27 5340) - 2009-06 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 7: Požiadavky na skrejpery 28.01.2014
STN EN 474-8+A1 (27 5340) - 2009-06 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 8: Požiadavky na grejdery 28.01.2014
STN EN 474-9+A1 (27 5340) - 2009-06 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 9: Požiadavky na ukladače potrubia 28.01.2014
STN EN 500-1+A1 (27 8940) - 2010-06 Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky 28.01.2014
STN EN 500-2+A1 (27 8940) - 2009-04 Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifické požiadavky na cestné frézy 28.01.2014
STN EN 500-3+A1 (27 8940) - 2009-04 Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 3: Špecifické požiadavky na stroje na stabilizáciu zeminy a recykláciu povrchov 28.01.2014
STN EN 500-4 (27 8940) - 2011-09 Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Špecifické požiadavky na zhutňovacie stroje 28.01.2014
STN EN 500-6+A1 (27 8940) - 2009-04 Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Špecifické požiadavky na finišéry 28.01.2014
STN EN ISO 445 (26 9006) - 2013-06 Palety na manipuláciu s materiálom. Slovník 28.01.2014
STN EN ISO 6165 (27 7400) - 2013-04 Stroje na zemné práce. Základné typy. Identifikácia a terminológia 28.01.2014
STN ISO 1819 (26 0005) - 1993-04 Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy. Všeobecné ustanovenia 28.01.2014
STN ISO 7130 (27 7800) - 1995-09 Stroje na zemné práce. Návod postupu pre výcvik vodiča 28.01.2014
STN ISO 8456 (26 6202) - 1993-08 Skladovacie zariadenia na sypké hmoty. Bezpečnostné predpisy 28.01.2014
STN ISO 9244 (27 7011) - 2013-08 Stroje na zemné práce. Bezpečnostné štítky na strojoch. Všeobecné zásady 12.02.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP