Školstvo

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
19/2017 Smernica MŠVVaŠ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku 28.02.2022
STN 01 8003 (01 8003) - 2015-02 Zásady bezpečnosti práce v chemických laboratóriách 11.02.2015
STN EN 1176-1 (94 0515) - 2019-04 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 03.04.2019
STN EN 1176-10 (94 0515) - 2009-03 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 10: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia na hranie 25.11.2013
STN EN 1176-11 (94 0515) - 2017-10 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 11: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové siete 03.10.2017
STN EN 1176-2+AC (94 0515) - 2020-04 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky 20.04.2020
STN EN 1176-3 (94 0515) - 2019-04 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky 03.04.2019
STN EN 1176-4 (94 0515) - 2018-04 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky 09.04.2018
STN EN 1176-5 (94 0515) - 2021-04 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče 07.04.2021
STN EN 1176-6 (94 0515) - 2018-04 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia 09.04.2018
STN EN 1176-7 (94 0515) - 2021-04 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku 07.04.2021
STN EN 1177 (94 0516) - 2019-06 Povrch ihriska tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu 18.11.2019
STN EN 12196 (94 0314) - 2004-01 Vybavenie telocviční. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy 25.11.2013
STN EN 12346 (94 0346) - 2002-04 Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 25.11.2013
STN EN 1729-1 (91 0846) - 2016-06 Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 1: Funkčné rozmery 01.06.2016
STN EN 1729-2+A1 (91 0846) - 2016-07 Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 06.07.2016
Metodické usmernenie č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí 17.02.2009
Metodické usmernenie č. 46/2012 - Pracovný postup pri poškodení zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 26.09.2012
Metodické usmernenie č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik 18.02.2014
Metodické usmernenie k článku 10 Pokynov MŠ SR č.5475/1977 15.11.2002
Pokyny MŠ SR č.5475/1977-XI - na zaistenie BOZP pri výchove a vyučovaní 15.11.2002
Smernica č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl 08.06.2009
Úprava MŠ SR č.912/1976-X - zoznam prác zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca 9 mesiaca po pôrode a mladistvým 15.11.2002
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP