Zdvíhacie zariadenia

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 26 7401 (26 7401) - 1993-05 Regálové zakladače. Všeobecné technické požiadavky 16.06.2014
STN 26 7403 (26 7403) - 1993-08 Regálové zakladače. Metódy skúšania 16.06.2014
STN 27 0140-1 (27 0140) - 1986-08 Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Spoločné ustanovenia 11.06.2014
STN 27 0140-2 (27 0140) - 1986-08 Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečné vzdialenosti 11.06.2014
STN 27 0140-3 (27 0140) - 1986-08 Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označovanie, tabuľky, nápisy 11.06.2014
STN 27 0140-4 (27 0140) - 1986-08 Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Hlavné konštrukčné časti 11.06.2014
STN 27 0140-5 (27 0140) - 1986-08 Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Prístupy a stanovište obsluhy 11.06.2014
STN 27 0140-6 (27 0140) - 1986-08 Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečnostné zariadenia a vybavenie 11.06.2014
STN 27 0141-1 (27 0141) - 1986-07 Zdvíhacie a ťažné zariadenia s ručným pohonom. Kladkostroje, zdviháky, vrtáky. Projektovanie, konštruovanie, výroba a prevádzka. Spoločné ustanovenia 11.06.2014
STN 27 0141-2 (27 0141) - 1986-07 Zdvíhacie a ťažné zariadenia s ručným pohonom. Kladkostroje, zdviháky, vrtáky. Projektovanie, konštruovanie, výroba a prevádzka. Zvláštne ustanovenia 11.06.2014
STN 27 0142 (27 0142) - 1989-08 Žeriavy a zdvíhadlá. Skúšanie 11.06.2014
STN 27 0143 (27 0143) - 1968-10 Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy 11.06.2014
STN 27 0144 (27 0144) - 1968-12 Zdvíhacie zariadenia. Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien 11.06.2014
STN 27 0160 (27 0160) - 1985-11 Bezpečnostná technika. Žeriavy. Požiadavky na hydraulické zariadenia 11.06.2014
STN 27 0502-1 (27 0502) - 1990-08 Žeriavy mobilné výložníkové. Spoločné ustanovenia 16.06.2014
STN 27 0502-2 (27 0502) - 1990-08 Žeriavy mobilné výložníkové. Hlavné konštrukčné časti, technické požiadavky 16.06.2014
STN 27 0502-3 (27 0502) - 1990-08 Žeriavy mobilné výložníkové. Bezpečnostné zariadenia 16.06.2014
STN 27 0502-4 (07 0502) - 1990-08 Žeriavy mobilné výložníkové. Prístupy a stanovište obsluhy 16.06.2014
STN 27 0502-5 (27 0502) - 1990-08 Žeriavy mobilné výložníkové. Označovanie, tabuľky a nápisy 16.06.2014
STN 27 0502-6 (27 0502) - 1990-08 Žeriavy mobilné výložníkové. Skúšanie, dodávanie a zvláštne ustanovenia 16.06.2014
STN 27 0601 (27 0601) - 1987-11 Bezpečnostná technika. Kladkostroje elektrické. Všeobecné požiadavky 16.06.2014
STN 27 0808 (27 0808) - 2003-02 Zdvíhacie zariadenia. Skrutkové zdviháky s elektrickým pohonom. Konštrukcia, výroba a prevádzka 13.06.2014
STN 27 0881 (27 0881) - 2003-02 Zdvíhacie zariadenia. Mechanické stojanové zdviháky s elektrickým pohonom. Konštrukcia, výroba a prevádzka 13.06.2014
STN 27 4002 (27 4002) - 1983-09 Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov 13.06.2014
STN 27 4007 (27 4007) - 1983-09 Výťahy. Revízna kniha výťahu 13.06.2014
STN 27 4009-1 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Spoločné ustanovenia 13.06.2014
STN 27 4009-10 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Obežné výťahy 13.06.2014
STN 27 4009-11 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Výsypné výťahy 13.06.2014
STN 27 4009-2 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Základné ustanovenia 13.06.2014
STN 27 4009-5 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Požiadavky na klietku, vyvažovacie závažie a vodidlá 13.06.2014
STN 27 4009-6 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Požiadavky na výťahový stroj 13.06.2014
STN 27 4009-7 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Nosné prostriedky 13.06.2014
STN 27 4009-8 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečnostné zariadenia 13.06.2014
STN 27 4009-9 (27 4009) - 1988-02 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Malé nákladné výťahy 13.06.2014
STN 27 4300 (27 4300) - 1989-11 Elektrické výťahy. Šachty, strojovne a priestory pre kladky. Všeobecné ustanovenia 16.06.2014
STN 73 8120 (73 8120) - 1985-09 Stavebné plošinové výťahy 16.06.2014
STN 91 8112 (91 8112) - 1993-10 Javiskové technologické zariadenia. Bezpečnostné technické požiadavky 16.06.2014
STN EN 1090-2 (73 2601) - 2020-04 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie 20.04.2020
STN EN 115-1 (27 4802) - 2018-03 Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž 01.03.2018
STN EN 115-2 (27 4802) - 2011-01 Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov 16.06.2014
STN EN 115-2 (27 4802) - 2021-08 Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov 03.08.2021
STN EN 1493 (27 0809) - 2010-12 Zdviháky vozidiel 13.06.2014
STN EN 1756-2+A1 (27 5012) - 2009-12 Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Zdvíhacie čelá pre cestujúcich 13.06.2014
STN EN 280-1 (27 5004) - 2022-05 Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Časť 1: Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky 02.05.2022
STN EN 280-2 (27 5004) - 2022-05 Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Časť 2: Dodatočné bezpečnostné požiadavky na zdvíhadlá nákladu umiestnené na výsuvnej zdvíhacej konštrukcii a pracovnej plošine 02.05.2022
STN EN 528 (26 7402) - 2021-08 Regálové zakladače. Bezpečnostné požiadavky pre S/R stroje 03.08.2021
STN EN 81-73 (27 4003) - 2017-01 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru 03.01.2017
STN EN 81-73 (27 4003) - 2021-01 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru 05.01.2021
STN EN 818-1+A1 (27 0083) - 2008-09 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné podmienky preberania 13.06.2014
STN EN 818-2+A1 (27 0083) - 2008-09 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 2: Reťaz so strednou toleranciou na viazacie reťaze. Trieda 8 13.06.2014
STN EN 818-3+A1 (27 0083) - 2008-09 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 3: Reťaz so strednou toleranciou na viazacie reťaze. Trieda 4 13.06.2014
STN EN 818-4+A1 (27 0083) - 2008-09 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 4: Viazacie reťaze. Trieda 8 13.06.2014
STN EN 818-5+A1 (27 0083) - 2008-09 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 5: Viazacie reťaze. Trieda 4 13.06.2014
STN EN 818-6+A1 (27 0083) - 2008-11 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 6: Viazacie reťaze. Špecifikácie údajov na používanie a údržbu poskytované výrobcom 13.06.2014
STN EN 818-7+A1 (27 0083) - 2008-09 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 7: Kalibrovaná reťaz pre zdvíhadlá. Trieda T (typy T, DAT a DT) 13.06.2014
STN ISO 1756-1 (27 5012) - 2021-11 Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Nákladné zdvíhacie čelá 03.11.2021
STN ISO 4306-1 (27 0000) - 2010-06 Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne 11.06.2014
STN ISO 8792 (27 0144) - 1993-10 Oceľové viazacie laná. Bezpečnostné kritériá a postup kontroly pri používaní 14.03.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP