Zváranie

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 05 0600 (05 0600) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk 01.10.2013
STN 05 0601 (05 0601) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 01.10.2013
STN 05 0610 (05 0610) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov 01.10.2013
STN 05 0630 (05 0630) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 01.10.2013
STN 05 0640 (05 0640) - 1979-09 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plazmové technológie 01.10.2013
STN 05 0650 (05 0650) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov 01.10.2013
STN 05 0661 (05 0661) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov 01.10.2013
STN 05 0671 (05 0671) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov 01.10.2013
STN 05 0672 (05 0672) - 1993-02 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov 01.10.2013
STN 05 0705 (05 0705) - 2019-05 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov 03.05.2019
STN EN 13067 (64 3089) - 2021-09 Personál na zváranie plastov. Kvalifikácia zváračov. Zváranie spojov z termoplastov 03.09.2021
STN EN ISO 13585 (05 5905) - 2012-12 Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača 06.10.2021
STN EN ISO 14732 (05 0708) - 2014-02 Zváračský personál. Schvaľovacie skúšky operátorov tavného zvárania a zoraďovačov odporového zvárania pre plnomechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov 19.02.2014
STN EN ISO 9606-1 (05 0712) - 2018-04 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele 09.04.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP