Prostriedky individuálnej ochrany

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Detská kazajka DK-88/93 bez el. časti 05.10.2016
Detský ochranný vak DV - 65 05.10.2016
Detský ochranný vak DV-75 05.10.2016
Diagnostický dozimeter DD- 80 05.10.2016
Faciometer II pre OM CM-4 a CM-3 05.10.2016
Faciometer pre OM DM-1 a CM-3 05.10.2016
Hlásič úrovne radiácie DC-4A-71 (DC-4C-71) 05.10.2016
Hlásič úrovne radiácie DC-4D-82 05.10.2016
Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela 05.10.2016
Intenzimeter DC-3C-78 05.10.2016
Intenzimeter DC-3A-72 05.10.2016
Intenzimeter DC-3B-72 05.10.2016
Kapsa textilná na OM M-52 a BSS 05.10.2016
Kombinovaný filter OF-99 (A2B2E1-P3) 05.10.2016
Kombinovaný filter OF-99 (B2-P3) 05.10.2016
Kombinovaný filter OF-99 (K2-P3) 05.10.2016
Materiál civilnej ochrany 13.10.2016
Ochranná maska CM-4 06.10.2016
Ochranná maska CM-6 05.10.2016
Ochranná maska OM-99 05.10.2016
Ochranná maska PROMASK 11.09.2018
Ochranné rúško OR-1 veľ 2,3 05.10.2016
Ochranné rúško OR-1 veľ.0,1 05.10.2016
Ochranný NBC filter OF-99 07.09.2018
Opravárska súprava OS-1-CO 05.10.2016
Prijímač "Maják" typ 3QP- 840 01 05.10.2016
Rádiomaják - prijímač typ VP-100/20-3 05.10.2016
Rádiomaják - vysielač typ VP-100/20-3 05.10.2016
Rádiometer DC-3E-83 05.10.2016
Rádiová stanica RF-10 05.10.2016
Súprava operatívnych dozimetrov DC-1A-71 05.10.2016
Súprava operatívnych dozimetrov DC-1B-74 05.10.2016
Špeciálny ochranný odev SOO-CO 05.10.2016
Špeciálny ochranný odev SOO-CO/2001 05.10.2016
Vyhodnocovací prístroj VDD- 80 05.10.2016
Vysielač "Maják" typ 3QP-912 02 05.10.2016
Zdravotnícka kapsa - malá 05.10.2016
Zdravotnícka kapsa - veľká 05.10.2016
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP