Prostriedky individuálnej ochrany

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Detská kazajka DK-88/93 bez el. časti 29.09.2004
Detský ochranný vak DV - 65 12.10.2004
Detský ochranný vak DV-75 14.07.2003
Diagnostický dozimeter DD- 80 15.04.2005
Faciometer II pre OM CM-4 a CM-3 13.07.2004
Faciometer pre OM DM-1 a CM-3 13.07.2004
Hlásič úrovne radiácie DC-4A-71 (DC-4C-71) 27.09.2005
Hlásič úrovne radiácie DC-4D-82 27.09.2005
Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela 15.04.2003
Intenzimeter DC-3C-78 14.06.2005
Intenzimeter DC-3A-72 14.01.2005
Intenzimeter DC-3B-72 14.01.2005
Kapsa textilná na OM M-52 a BSS 19.04.2004
Kombinovaný filter OF-99 (A2B2E1-P3) 15.04.2003
Kombinovaný filter OF-99 (B2-P3) 15.04.2003
Kombinovaný filter OF-99 (K2-P3) 15.04.2003
Materiál civilnej ochrany 29.09.2004
Ochranná maska CM-4 15.04.2003
Ochranná maska CM-6 15.04.2003
Ochranná maska OM-99 29.09.2004
Ochranná maska PROMASK 15.04.2003
Ochranné rúško OR-1 veľ 2,3 19.04.2004
Ochranné rúško OR-1 veľ.0,1 19.04.2004
Ochranný NBC filter OF-99 15.04.2003
Opravárska súprava OS-1-CO 29.09.2004
Prijímač "Maják" typ 3QP- 840 01 27.09.2005
Rádiomaják - prijímač typ VP-100/20-3 14.06.2005
Rádiomaják - vysielač typ VP-100/20-3 27.09.2005
Rádiometer DC-3E-83 27.09.2005
Rádiová stanica RF-10 14.06.2005
Súprava operatívnych dozimetrov DC-1A-71 15.04.2005
Súprava operatívnych dozimetrov DC-1B-74 14.01.2005
Špeciálny ochranný odev SOO-CO 29.09.2004
Špeciálny ochranný odev SOO-CO/2001 29.09.2004
Vyhodnocovací prístroj VDD- 80 15.04.2005
Vysielač "Maják" typ 3QP-912 02 14.06.2005
Zdravotnícka kapsa - malá 27.09.2005
Zdravotnícka kapsa - veľká 27.09.2005