Znaky, značky, skratky a slovníky

Civilná ochrana