Zabezpečovanie ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami

Civilná ochrana