Vzory dokumentov

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Čestné vyhlásenie o neprevzatí prídelových lístkov pdf doc 06.06.2016
Čestné vyhlásenie o neuplatnení vydania náhradného hromadného odberného preukazu pdf doc 07.06.2016
Čestné vyhlásenie o nezapísaní do iného nákupného preukazu pdf doc 06.06.2016
Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, zničení nákupného preukazu, odberného preukazu, prídelového lístka pdf doc 06.06.2016
Dokumentácia mimoriadnych regulačných opatrení - titulné strany 03.11.2017
Dokumentácia obce na úseku hospodárskej mobilizácie 07.01.2020
Hlásenie vzniku mimoriadnej udalosti v organizácii 03.11.2017
Hlásenie zmien 10.09.2014
Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie 05.10.2016
Možný zoznam určených regulovaných množstiev tovarov, na ktoré sa môže vzťahovať obmedzenie predaja na jeden nákup jedného nakupujúceho 27.09.2016
Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci 18.09.2012
Schéma predaja určených ŽDT obyvateľom pdf doc 29.09.2016
Schéma systému zásobovania určených predajní určenými ŽDT pdf doc 29.09.2016
Schéma výdaja odberných oprávnení z výdajne obyvateľom a ich uplatnenia v určených predajniach pdf doc 29.09.2016
Vzor prídelového lístka kategórie A pdf doc 07.06.2016
Vzor prídelového lístka kategórie D06 pdf doc 06.06.2016
Vzor prídelového lístka kategórie D1 pdf doc 06.06.2016
Vzor prídelového lístka kategórie D18 pdf doc 07.06.2016
Vzor príkazu OÚ na určenie organizácie, predajne 27.09.2016
Vzor vyhlášky, ktorou sa nariaďuje vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. 27.09.2016
Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 13.07.2011
Vzory účtovných a iných dokladov 09.01.2012
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP