Fyzická a objektová bezpečnosť

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Metodické usmernenie k autorizácii 20.03.2018
Metodické usmernenie k bezpečnostnému osvetleniu 13.06.2012
Metodické usmernenie k certifikácii 13.06.2012
Metodické usmernenie k používaniu mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov po skončení platnosti certifikátu 13.06.2012
Metodické usmernenie k § 11 ods. 3 písm. c) a ods. 8 písm. f) vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z. 19.06.2012
Metodické usmernenie k stanoveniu dĺžky platnosti certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov 13.06.2012
Metodika postupu pre určenie spôsobu zabezpečenia chráneného priestoru kategórie "Tajné" a "Prísne tajné" 12.02.2010
Praktické rady k Vyhláške NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 30.10.2012
Skúšobný postup č. 1/2011 upravujúci minimálny rozsah požiadaviek na systémy a komponenty technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu utajovaných skutočností 20.03.2018
Skúšobný postup č. 1/2012 upravujúci minimálny rozsah požiadaviek na systémy a komponenty mechanických zábranných prostriedkov určených na ochranu utajovaných skutočností 20.03.2018
Skúšobný postup č. 2/2010 upravujúci minimálny rozsah požiadaviek na technické zabezpečovacie prostriedky - IP kamery určené na ochranu utajovaných skutočností 20.03.2018
Skúšobný postup upravujúci certifikáciu jednotlivého zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií 12.02.2010
Stavebné materiály stien, priečok a stropov 12.02.2010
Všeobecné pravidlá na zabezpečenie priestorov z hľadiska ochrany pred nežiaducim elektrotechnickým vyžarovaním 12.02.2010
Zásady a princípy analýzy rizík v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti 12.02.2010