Dokumentácia krízového štábu obce

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
0. Zoznam dokumentov krízového štábu (KŠ) obce 23.10.2009
01. Štatút krízového štábu 10.09.2014
02. Rokovací poriadok krízového štábu 21.10.2009
03. Menovací dekrét za člena krízového štábu 21.10.2009
04. Prehľad zloženia krízového štábu a vydaných menovacích dekrétov 05.10.2016
05. Hlavné úlohy krízového štábu 05.10.2016
06. Metodika činnosti krízového štábu 05.10.2016
07. Plán spojenia a vyrozumenia členov krízového štábu 05.10.2016
08. Prehľad spojenia s orgánmi obvodu 10.09.2014
09. 1 Vyhlásenie mimoriadnej situácie 21.10.2009
09. 2 Hlásenie o vzniku mimoriadnej udalosti pre okresný úrad 08.10.2015
09. 3 Znenie vyhlásenia mimoriadnej situácie na území obce (mesta) prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu 21.10.2009
09. 4 Pravidelná informácia 01.10.2015
09. 5 Príkaz starostu obce (primátora mesta) na vykonanie záchranných prác 22.10.2009
09. 6 Prehľad nasadených síl na záchranné práce 24.05.2012
09. 7 Príkaz starostu obce (primátora mesta) na rozvinutie (zaujatie záložného) miesta riadenia 22.10.2009
09. 8 Príkaz starostu obce na uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti 12.10.2015
09. 9 Príkaz starostu obce (primátora mesta) na určenie komunikácií na záchranné práce 22.10.2009
09.10 Príkaz starostu obce na vecné plnenie v rámci záchranných prác 01.10.2015
09.11 Príkaz starostu obce (primátora mesta) na uzatvorenie ohrozeného (postihnutého) priestoru 22.10.2009
09.12 Príkaz starostu obce na povolanie na osobné úkony v rámci záchranných prác 06.10.2015
09.13 Príkaz starostu obce (primátora mesta) na vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného (postihnutého) obyvateľstva 10.09.2014
09.14 Odvolanie mimoriadnej situácie 22.10.2009
09.15 Odvolanie mimoriadnej situácie pre okresný úrad 08.10.2015
09.16 Znenie odvolania mimoriadnej situácie na území obce (mesta) prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu 22.10.2009
09.17 Príkaz starostu obce (primátora mesta) na odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác 22.10.2009
09.18 Príkaz starostu obce (primátora mesta) na skončenie prác na ohrozenom území (území postihnutom mimoriadnom udalosťou) 22.10.2009
09.19 Následky mimoriadnej udalosti - tabuľka 24.05.2012
09.20 Pracovná mapa starostu obce 24.05.2012
09.21 Vyhlásenie evakuácie 31.10.2012
09.22 Znenie vyhlásenia evakuácie na území obce (mesta) prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu 31.10.2012
09.23 Odvolanie evakuácie 31.10.2012
09.24 Znenie odvolania evakuácie na území obce (mesta) prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu 31.10.2012
09.25 Denník záznamov prijatých a odoslaných správ, hlásení, príkazov a nariadení 24.05.2012
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP