Formuláre a tlačivá

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Denník záznamov prijatých a odoslaných správ, hlásení, príkazov a nariadení 01.10.2018
Evidencia písomných oznámení o vzniku a výške povodňovej škody na území obce počas povodne 13.12.2010
Evidenčný list ochrannej stavby 13.12.2010
Karta civilnej ochrany obce 07.07.2014
Karta civilnej ochrany právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa 07.07.2014
Karta civilnej ochrany školy 07.07.2014
Objednávka prepravy 08.11.2012
Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane 07.01.2019
Peňažné náhrady v obci počas povodne 13.12.2010
Prehľad oznámených povodňových škôd na majetku na území obce počas povodne 13.12.2010
Prehľad prepravy evakuantov 08.11.2012
Prehľad prepravy zvierat alebo vecí 08.11.2012
Spôsob vypĺňania evidenčného listu ochrannej stavby 01.10.2018
Sprievodný doklad na evakuáciu zvierat 08.11.2012
Určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne 26.07.2016
Výdavky na povodňové zabezpečovacie/záchranné práce vykonané obcou 13.12.2010
Žiadosť na zaradenie účastníckej telefónnej stanice do prednostného spojenia 01.10.2018
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc 08.07.2019
Žiadosť o preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany 22.08.2017
Žiadosť o výpis z analýzy územia z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnych udalostí na území obvodu 01.07.2014
Žiadosť o zrušenie účelu ochrannej stavby 22.08.2017
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva v obci počas povodne 13.12.2010
Žiadosti o peňažné náhrady za poskytnutý vecný prostriedok v obci počas povodne 13.12.2010
Žiadosti o peňažné náhrady za splnenú osobnú pomoc v obci počas povodne 13.12.2010
Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác v obci počas povodne 13.12.2010
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP