Dokumentácia riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti

Civilná ochrana