Formuláre a tlačivá

Vzory dokumentov
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Písomné povolenie na zváranie 19.09.2018
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu 06.09.2007
Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja, pojazdného hasiaceho prístroja 17.01.2007
Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja, pojazdného hasiaceho prístroja 17.01.2007
Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína 06.09.2007
Žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany s neobmedzenou platnosťou 31.03.2016

Vyplniteľné formuláre

Formulár Pridané / aktualizované
Potrvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína 06.09.2007
Potrvrdenie o preskúšaní komína 06.09.2007
Potrvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja (pojazdného hasiaceho prístroja) 27.09.2005
Potrvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja (pojazdného hasiaceho prístroja) 27.09.2005
Protokol o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN 92 0801 27.09.2005
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP