Stavby

Vzory dokumentov
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 73 0802 (73 0802) - 2010-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia 06.06.2022
STN 73 0804 (73 0804) - 1991-05 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty 06.06.2022
STN 73 0821 (73 0821) - 1973-02 Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 01.10.2013
STN 73 0822 (73 0822) - 1986-09 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt 01.10.2013
STN 73 0823 (73 0823) - 1983-05 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt 01.10.2013
STN 73 0824 (73 0824) - 1992-12 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok 01.10.2013
STN 73 0825 (73 0825) - 1991-05 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy požiarneho nebezpečenstva skladových materiálov 01.10.2013
STN 73 0831 (73 0831) - 1979-05 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory 06.06.2022
STN 73 0833 (73 0833) - 1976-05 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie 06.06.2022
STN 73 0834 (73 0834) - 2010-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb 04.09.2015
STN 73 0835 (73 0835) - 1980-06 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení 06.06.2022
STN 73 0837 (73 0837) - 1977-08 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže 01.10.2013
STN 73 0838 (73 0838) - 1977-08 Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže 01.10.2013
STN 73 0844 (73 0844) - 1977-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady 06.06.2022
STN 73 0875 (73 0875) - 1991-03 Požiarna bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie 07.08.2018
STN 73 5105 (73 5105) - 1995-09 Výrobné priemyselné budovy 24.04.2014
STN 73 5305 (73 5305) - 1979-06 Administratívne budovy 24.04.2014
STN 73 6057 (73 6057) - 1987-08 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia 28.01.2014
STN 73 6058 (73 6058) - 1987-08 Hromadné garáže. Základné ustanovenia 28.01.2014
STN 73 6059 (73 6059) - 1977-08 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia 11.08.2021
STN 74 4505 (74 4505) - 2022-06 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie 03.06.2022
STN 92 0201-1 (92 0201) - 2000-12 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku 07.12.2020
STN 92 0201-2 (92 0201) - 2017-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie 04.08.2020
STN 92 0201-3 (92 0201) - 2000-12 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb 01.07.2020
STN 92 0202-1 (92 0202) - 1999-06 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi 21.06.2018
STN 92 0203 (92 0203) - 2013-01 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 23.10.2014
STN 92 0204 (92 0204) - 2012-03 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu 23.10.2014
STN 92 0205 (92 0205) - 2014-02 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok 03.05.2019
STN 92 0206 (92 0206) - 2015-09 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok 04.09.2015
STN 92 0241 (92 0241) - 2012-01 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami 23.10.2014
STN 92 0400 (92 0400) - 2005-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 01.07.2020
STN 92 0800 (92 0800) - 2002-04 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny 12.06.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP