Elektro

Vzory dokumentov
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 33 2340 (33 2340) - 1979-07 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín 27.11.2013
STN 33 2410 (33 2410) - 1992-09 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v kinách 27.11.2013
STN EN 1127-1 (38 9700) - 2019-12 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika 29.09.2020
STN EN 13821 (38 9621) - 2003-11 Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu 29.09.2020
STN EN 14373 (38 9601) - 2006-06 Systémy na potláčanie výbuchu 29.09.2020
STN EN 14460 (38 9602) - 2018-07 Zariadenie odolné proti výbuchu 29.09.2020
STN EN 14491 (38 9615) - 2013-07 Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu 29.09.2020
STN EN 14797 (38 9605) - 2007-06 Zariadenia na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu 29.09.2020
STN EN 15089 (38 9606) - 2009-09 Systémy na izolovanie výbuchu 29.09.2020
STN EN 16009 (38 9604) - 2011-12 Zariadenia na bezplameňové uvoľňovanie tlaku pri výbuchu 29.09.2020
STN EN 1838 (36 0075) - 2014-01 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie 01.06.2016
STN EN 60079-1 (33 2320) - 2016-10 Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d" 12.03.2019
STN EN 60079-10-1 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry 07.05.2021
STN EN 60079-10-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry 08.09.2015
STN EN 60079-11 (33 2320) - 2012-11 Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“ 26.11.2013
STN EN 60079-14 (33 2320) - 2016-05 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií 05.12.2016
STN EN 60079-17 (33 2320) - 2015-12 Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií 07.12.2015
STN EN 60079-18 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m" 12.03.2019
STN EN 60079-19 (33 2320) - 2012-01 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení 20.04.2020
STN EN 60079-2 (33 2320) - 2015-08 Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom "p" 08.01.2016
STN EN 60079-25 (33 2320) - 2011-07 Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy 26.11.2013
STN EN 60079-26 (33 2320) - 2016-08 Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga 03.08.2016
STN EN 60079-27 (33 2320) - 2009-02 Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO) 26.11.2013
STN EN 60079-29-1 (33 2320) - 2017-06 Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov 01.06.2017
STN EN 60079-29-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka 08.09.2015
STN EN 60079-29-4 (33 2320) - 2010-12 Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou 26.11.2013
STN EN 60079-30-1 (33 2320) - 2017-12 Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie 01.12.2017
STN EN 60079-30-2 (33 2320) - 2018-02 Výbušné atmosféry. Časť 30-2: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Návod na postup pri navrhovaní, inštalácii a údržbe 01.02.2018
STN EN 60079-32-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 32-2: Ohrozenie elektrostatickou energiou. Skúšky 08.09.2015
STN EN 60079-5 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom "q" 08.09.2015
STN EN 60079-6 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“ 06.07.2016
STN EN 60079-7 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e 02.08.2018
STN EN 60519-1 (33 5002) - 2011-10 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky 27.11.2013
STN EN 60519-10 (33 5002) - 2013-12 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné účely 04.12.2013
STN EN 61241-17 (33 2330) - 2006-01 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) 27.11.2013
STN EN 61241-4 (33 2330) - 2007-11 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 4: Druh ochrany "pD" 27.11.2013
STN EN 62305-1 (34 1390) - 2012-04 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 07.04.2017
STN EN 62305-2 (34 1390) - 2013-05 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 28.11.2013
STN EN 62305-3 (34 1390) - 2012-06 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 28.11.2013
STN EN 62305-4 (34 1390) - 2013-02 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 07.04.2017
STN EN IEC 60079-0 (33 2320) - 2019-02 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky 01.07.2020
STN EN IEC 60079-10-1 (33 2320) - 2021-05 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry 07.05.2021
STN EN IEC 60079-15 (33 2320) - 2019-08 Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n" 01.07.2020
STN EN IEC 60079-19 (33 2320) - 2021-07 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení 06.07.2021
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP