Požiarne zariadenia

Vzory dokumentov
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN EN 1866-1 (92 0510) - 2008-02 Pojazdné hasiace prístroje. Časť 1: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy 24.10.2014
STN EN 3-7+A1 (92 0501) - 2008-03 Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy 24.10.2014
STN EN 54-1 (92 0404) - 2022-04 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod 04.04.2022
STN EN 54-10 (92 0404) - 2003-09 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče 24.10.2014
STN EN 54-12 (92 0404) - 2015-11 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč 02.11.2015
STN EN 54-13+A1 (92 0404) - 2020-06 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému 02.06.2020
STN EN 54-16 (92 0404) - 2009-04 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru 24.10.2014
STN EN 54-17 (92 0404) - 2006-10 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu 24.10.2014
STN EN 54-18 (92 0404) - 2006-10 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu 24.10.2014
STN EN 671-1 (92 0403) - 2012-12 Stabilné hasiace zariadenia. Nástenné hydranty. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou 24.10.2014
STN EN 671-2 (92 0403) - 2012-12 Stabilné hasiace zariadenia. Nástenné hydranty. Časť 2: Nástenné hydranty s plochou hadicou 24.10.2014
STN EN 671-3 (92 0403) - 2009-06 Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Časť 3: Údržba hadicových navijakov s tvarovo stálou hadicou a nástenných hydrantov s plochou hadicou 24.10.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP