Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu (Príloha č. 20 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu pdf doc 03.01.2019
Spôsob vypĺňania pdf doc 03.01.2019
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP