Cezhraničná preprava odpadu (Nariadenia (EC) č. 1013/2006 o preprave odpadu)

Odpadové hospodárstvo