Vyhlášky

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
170/2021 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 31.05.2021
450/2019 ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 08.01.2020
434/2012 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy 02.01.2013
28/2011 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov 14.02.2011
27/2011 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia 14.02.2011
26/2011 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy 14.02.2011
4/2011 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 11.01.2011
3/2011 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 11.01.2011
2/2011 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra 11.01.2011
196/2010 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy 12.05.2010
195/2010 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy 11.05.2010
194/2010 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra 11.05.2010
193/2010 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy 11.05.2010
192/2010 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras 11.05.2010
189/2010 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry 06.05.2010
187/2010 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky 06.05.2010
439/2009 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica 02.11.2009
438/2009 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina 09.11.2009
436/2009 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky 02.11.2009
435/2009 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko 30.10.2009
434/2009 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy 02.11.2009
440/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy 02.01.2014
437/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď 14.11.2008
32/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava 02.04.2008
31/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh 02.04.2008
30/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie 02.04.2008
27/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie 02.04.2008
26/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie 02.04.2008
25/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy 02.04.2008
24/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana 02.04.2008
23/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare 02.04.2008
22/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina 02.04.2008
21/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová 02.04.2008
20/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie 02.04.2008
19/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina 02.04.2008
18/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky 02.04.2008
17/2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč 02.04.2008
593/2006 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie 02.04.2008
234/2006 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia 02.04.2008
377/2005 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice 02.04.2008
216/2005 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty 02.04.2008
173/2005 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava 02.04.2008
110/2005 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 07.03.2022
319/2004 ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku 02.04.2008
122/2004 O Chránenej krajinnej oblasti Latorica 02.04.2008
420/2003 ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny 02.04.2008
396/2003 O Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty 02.04.2008
17/2003 ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií 03.03.2014
530/2001 O Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty 02.04.2008
433/2001 O Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina 02.04.2008
431/2001 O Chránenej krajinnej oblasti Poľana 02.04.2008
292/2001 ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky 02.04.2008
138/2001 O Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty 02.04.2008
111/1999 ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť 02.04.2008
81/1998 O Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy 02.04.2008
293/1996 ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike 02.04.2008
83/1993 O štátnych prírodných rezerváciách 22.02.2016
166/1991 O štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku 02.04.2008
14/1989 O Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy 02.04.2008
220/1988 O Chránenej krajinnej oblasti Záhoria 08.04.2008
58/1985 ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie 02.04.2008
68/1984 ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce 02.04.2008
124/1979 ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY 02.04.2008
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP